1

جزئیات صورتحساب

2

سفارش شما

تحویل در ترکیه 2-5 روزکاری

ارسال از ترکیه به ایران و تحویل به پست 3-7 روزکاری

انتظار میرود سفارش شما طی 5-12 روزکاری تحویل پست گردد.

3

اطلاعات پرداخت